Udvalg

 

UNGDOM – ungdomsudvalg@gyldendalbaadlaug.eu

 
Troels Nørgård   42756911

 

  Erik Hansen
  Jesper Lykke     23926622
  Hjælpere:
Peter Hermansen
Anders Dalsgaard
Henrik Jørgensen
Finn W. Mosegaard
Pia Mark Pedersen

KAPSEJLADSUDVALG – kapsejlads@gyldendalbaadlaug.eu

   

Esben Madsen  97209252  /  29902548

  Johan Jeppesen 97568046 / 21824397

 

 FESTUDVALG – festudvalg@gyldendalbaadlaug.eu

  Marit Ælmholt  97168067 / 50935842
  Tove Christensen
   

HUSUDVALG – husudvalg@gyldendalbaadlaug.eu

Erik Ælmholt      97168067 / 50935842

  Erik Viller Jørgensen     97568331 / 20563070

REVISORER

  Esben Madsen               97209252 / 29902548

 

  Jan Ælmholt                   97141621
  Suppleant:
Gunnar Madsen

 

Hjemmeside for Gyldendal Bådlaug