Tilmeldelsesblanket

Tilmeldelsesblanket i pdf-fil format.
  Klik på billedet

Kontingent
Aktive
Fuldt medlemskab. inklusivt Gyldendal stander
775 kr.
Gastemedlemsskab
Deltager som gast ved forskellige kapsejlads
på Gyldendal både.

350 kr.
Juniorer (Ungdomsafdeling indtil 18 år)
Deltager i ungdomsafdelingens aktiviteter.
Der gives søskenderabat.
550 kr.
Aktive forældre i ungdomsafdelingen
Forældre, der deltager aktivt i ungdomsafdelingens aktiviteter
som faste hjælpere / hjælpetrænere.

350 kr.
Passive medlemmer
Medlemmer, der støtter Gyldendal Bådlaug
250 kr.

Hjemmeside for Gyldendal Bådlaug