Indkaldelse

Generalforsamlingen besluttede med vedtægtsændring, at “Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i marts måned, indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne over E-mail, samt på bådlaugets hjemmeside………………..
…….Dagsordenen for generalforsamlingen bekendtgøres for medlemmer samtidig med indkaldelsen til generalforsamlingen.”

Indkaldelse med dagsorden vil du hvert år finde på denne side.

Ordinær generalforsamling 2017.


Der indkaldes til ordinær generalforsamling 2017.
Lørdag den 11. marts kl. 14.00
i klubhuset.

Se dagsorden med supplerende orienteringer. KLIK HER

Hjemmeside for Gyldendal Bådlaug