Bestyrelse

 

Formand
Martin Rosenkilde      61 63 08 70          

E-mail:   formand@gyldendalbaadlaug.eu
Næstformand
Torben Marcussen      22 97 63 05
E-mail: naestformand@gyldendalbaadlaug.eu

Kasserer
Torben Marcussen      22 97 63 05
E-mail : kasserer@gyldendalbaadlaug.eu
Bestyrelsesmedlem / Pedel
Ole Mark Pedersen       20 26 88 80
E-mail: best.hus@gyldendalbaadlaug.eu
 
  Bestyrelsesmedlem / Sekretær
Carsten Fomsgaard 60 23 11 17
Email: sekretaer@gyldendalbaadlaug.eu
Bestyrelsesmedlem /
Leder af ungdomsafdelingen
Heine Munkholm 28 40 26 02
Email: best.ungdom@gyldendalbaadlaug.eu
Suppleant
Esben Madsen
Email: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmeside for Gyldendal Bådlaug