Generalforsamlinger

Bådlaugets generalforsamlinger er den øverste myndighed.
Det er her, der træffes de vigtige beslutninger, som bestyrelse og medlemmer skal efterleve.

Vedtægterne senest opdateret 22. april 2017 fortæller præcist om generalforsamlingernes autoritet.
Læs vedtægterne her.

 


Ordinær generalforsamling 02 OKT 2021

Referat Generalforsamling-Gyldendal Bådlaug 2021

Ordinær generalforsamling 05 SEP 2020

Generalforsamling 05 SEP 2020

 

Ordinær generalforsamling lørdag 16 MAR 2019.

Referat fra generalforsamling

 


Ordinær generalforsamling lørdag 10. marts 2018

   Læs referatet. KLIK HER

 

Ekstra-ordinær generalforsamling
lørdag den 22. april kl. 10.00 i klubhuset.

Det handler om vedtægtsændringen.
Referat fra ekstra-ordinær generalforsamling.  KLIK HER
Forklaringen på den ekstra-ordinære generalforsamling kan du finde i Referat fra generalforsamlingen.  KLIK HER

Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægterne:
12 ændres i 3. og 4. linje. Fra: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer, hvoraf en er juniorleder. Til: Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og yderligere 5 medlemmer, hvoraf en er juniorleder.

8 pkt. 8 skal herefter ændres. Fra: Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant. Til: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 bestyrelsessuppleant.
 

Generalforsamling lørdag 11. marts 2017. Kl. 14.00.
Se dagsorden med supplerende orienteringer. KLIK HER.
Se bestyrelsens beretning for 2016.  KLIK HER
Se ungdomsafdelingens beretning for 2016.  KLIK HER
Se referat fra generalforsamlingen.  KLIK HER

 

Generalforsamling lørdag 19. marts 2016
Se b
estyrelsens beretning for 2015 – KLIK HER
Se ungdomsafdelingens beretning for 2015 –  KLIK HER

Se referat fra generalforsamlingen 2016 – KLIK HER

 

Generalforsamling lørdag 7. marts 2015 kl. 14.00
Se bestyrelsens beretning for 2014  –  På vej
Se referat fra generalforsamlingen  –  KLIK HER

 

Generalforsamling lørdag 8. marts 2014 kl. 14.00
Generalforsamling d. 8 marts 2014 kl. 14.00 i klubhuset.
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Se referat fra generalforsamling 2014 (på vej)

 

Ekstraordinær generalforsamling 27. april 2013.
Den ekstra ordinære generalforsamling vedtog med stor tilslutning at droppe udsendelser af personlige breve med posten til generalforsamlinger m.v.
Fremover fremsendes materiale pr. mail til den adresse, kassereren har fået oplyst.
FREMSEND EVT. DIN MAILADRESSE med oplysning om at denne adresse må bruges i til meddelelser fra Gyldendal Bådlaug.

Hjemmeside for Gyldendal Bådlaug