Nyt fra bestyrelsen

På denne side finder du beslutninger, der er truffet i – og orienteringer fra bestyrelsen.

Øverst finder du de seneste beslutninger/orienteringer.
Ældre finder du længere nede på siden.


Referat og orienteringer fra bestyrelsesmøde 05. marts 2022.
KLIK HER

 

Orienteringer fra bestyrelsen i 2019.

Bestyrelsen har 10 MAJ udsendt et opråb vedr. kontingentopkrævning se: OPRÅB 

 

Den nye bestyrelse er trukket i arbejdstøjet for at skabe de bedste rammer for den nye sæson med forhåbentlig mange dejlige oplevelser på vandet, på havnen og i klubhuset for alle medlemmer i Gyldendal Bådlaug.
Vi vil opfordre alle medlemmer til at deltage i aktiviteterne og bidrage med forslag og konstruktiv kritik, så vi kan hjælpe hinanden med at gøre B Bådlaug endnu bedre for alle med interesse for sejlads.

___________________________________________________________________________

 

Referat og orienteringer fra bestyrelsesmøde 28. marts 2018.
KLIK HER

 

Referater fra bestyrelsesmøder i 2017.
Referat fra bestyrelsesmøde 21. januar 2017.  KLIK HER
Referat fra bestyrelsesmøde 27. marts 2017.   KLIK HER
Orientering fra møde i Juniorafdeling 1. marts 2017.  KLIK HER
Referat fra bestyrelsesmøde 22. april 2017.     KLIK HER

Betal til Gyldendal Bådlaug med MobilePay.

Bestyrelsen har nu opfyldt et ønske fra flere medlemmer om let og billig adgang til betalinger til bådlauget.

Brug mobilnummeret  xxxxxxxx

Gem dine kvitteringer for betalinger. Se hvordan!       KLIK HER

 

 

07-12-2014 
Lidt nyt fra bestyrelsesmøde. Finn Mosegård orienterede om ungdomsarbejdet i sommer. Der har været en god tilslutning af unge sejlere og forældre, samt øvrige hjælpere.
Der startes næste år tidligere. Se aktivitetslisten.
Der opsættes møntautomat i den lille bruserum. Det blev besluttet at støjdæmpe loftbeklædningen i de gamle lokaler – hjælpere søges hertil. 
Der er støbt fundament ved indgangen bag på klubhuset. Der bliver flyttet en dør, så der bliver en lille gang. Der kommer magnetlås på hoveddøren. Der monteres automatik på varmeanlægget, så der bliver slukket efter brug. 
Vi efterlyser personer, der tanker benzin / diesel til at få lavet et kontokort hos OK olie. Vi skal nytegne flere kort i år for at beholde sponsorstøtten. Er du frisk hertil, kontakt Jens. Se sidste år gav det over 5000 kr.

21-09-2014. 
En glad kasserer og formand tager imod en god sponsorgave fra OK OLIE.  En check på
KR:  5.105,15  for det første år af sponsoratet, som mange medlemmer bakker op om.  Klubben får 6 ører for hver liter brændstof, som medlemmerne tanker fra et hvilket som helst OK anlæg i Danmark, når man har tegnet en aftale.  
Klubbens sponsoraftale løber videre, og nye kan tegnes, den skal bare være påtegnet 
56 12 80 som modtager, så tilgår der automatisk et beløb til klubben hver gang, der tankes. For at aftalen kan forlænges kræves der, at vi fortsat tegner flere aftaler, så kender du nogle der kunne være aktuel, så kontakt klubben.
  

12-04-2014 
Vi har nu taget hul på AKTIVITETSKALENDEREN for 2014. Lørdag var vi samlet i klubhuset for at gøre alting klar efter vinterens efterladenskaber. Såvel ude som inde blev der arbejdet meget seriøst, og joller samt følge-bådene er trukket frem fra mastehuset. Alt er næsten klar til en forhåbentlig dejlig sæson.

Dagen sluttede med bestyrelsesmøde med konstituering. Ny næstformand blev Erik Willer Jørgensen. Samtidig kunne vi byde velkommen til vores nye medlem, Finn Mosegård som har lovet at tage over efter Henrik med ungdomsafdelingen.   

 

 

Hjemmeside for Gyldendal Bådlaug