Nyhedsmail af 25 MAR 2020

Bestyrelsen har på baggrund af regeringens seneste udmelding d. 23 MAR følgende opdatering:

– Ny dato for generalforsamling fastsættes, når regeringen løsner op for restriktioner i f.m. forsamlingsfrihed. Nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil generalforsamling er afholdt.

– Søsætning forventes at blive berørt af restriktioner. Havnen følger
situationen og vil informere, når man kender status og evt. ændringer for denne aktivitet.

– Standerhejsning forventes at blive berørt, men bestyrelsen vil udsende information vedr. denne aktivitet primo APR.

– Fælles arbejdsdag og strandrensning forventes at blive berørt, men
bestyrelsen vil udsende information vedr. denne aktivitet medio APR.

– Aktiviteter planlagt fra MAJ og resten af året forventes på nuværende tidspunkt ikke at blive berørt.

– Henstille til at I kun anvender klubhusets faciliteter hvis det er
højst nødvendigt og samtidig udviser særlig opmærksomhed med hensyn til hygiejne, antal personer i huset samtidig, samt holder afstand.

HUSK RÅD FRA DANSK SEJLUNION:
“Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
Bliv udendørs.
Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.”

pbv.
Henrik

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *