Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Gyldendal Bådlaug

Lørdag d. 30-04-2022 kl. 9:00 i klubhuset.

Dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling omfatter følgende punkter:

  1. Valg af dirigent
  2. Afstemning om punkt 6 på den ordinære generalforsamling 2022 om ændring af følgende to vedtægter:
    • fjernelse af punkt 7, sådan den valgte bestyrelse vælger formand.
    • Ændring af antal medlemmer af bestyrelsen. Således bestyrelsen fremad består af en formand, en kasserer og yderligere 3 medlemmer, hvoraf en er juniorleder.
  3. Eventuelt

Vel mødt til den ekstraordinære generalforsamling

– Bestyrelsen

(LINK TIL INDKALDELSE)