Kategoriarkiv: Diverse

Nyhedsmail af 25 MAR 2020

Bestyrelsen har på baggrund af regeringens seneste udmelding d. 23 MAR følgende opdatering:

– Ny dato for generalforsamling fastsættes, når regeringen løsner op for restriktioner i f.m. forsamlingsfrihed. Nuværende bestyrelse fortsætter uændret indtil generalforsamling er afholdt.

– Søsætning forventes at blive berørt af restriktioner. Havnen følger
situationen og vil informere, når man kender status og evt. ændringer for denne aktivitet.

– Standerhejsning forventes at blive berørt, men bestyrelsen vil udsende information vedr. denne aktivitet primo APR.

– Fælles arbejdsdag og strandrensning forventes at blive berørt, men
bestyrelsen vil udsende information vedr. denne aktivitet medio APR.

– Aktiviteter planlagt fra MAJ og resten af året forventes på nuværende tidspunkt ikke at blive berørt.

– Henstille til at I kun anvender klubhusets faciliteter hvis det er
højst nødvendigt og samtidig udviser særlig opmærksomhed med hensyn til hygiejne, antal personer i huset samtidig, samt holder afstand.

HUSK RÅD FRA DANSK SEJLUNION:
“Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:

Udvis respekt og hold god afstand til hinanden – min. 2 meter.
Udvis særlig forsigtighed overfor havnens personale og/eller dem der står for selve bådhåndteringen.
Bliv udendørs.
Undgå at være flere sammen og at forsamles i grupper på mere end 10 personer.
Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder af og nys/host i ærmet.”

pbv.
Henrik

Kontingent 2020

Kære Alle,

På baggrund af erfaringer fra sidste år forsøger bestyrelsen at skrive en mail til det enkelte medlem. Det giver lidt udfordringer…..hvorfor vi også udsender opkrævning af kontingent på nyhedsmail og i dette opslag.

Kontingent for 2020 er uændret:
Aktive:  750,- kr.
Gaster:  350,- kr.
Passive: 250,- kr.

Bestyrelsen er i gang med forberedelsen af den kommende sæson og håber at se dig til generalforsamlingen 14 MAR, kl. 1400, i klubhuset, hvor vi bl.a. vil fortælle om de planlagte aktiviteter m.v.

Betaling af kontingent kan ske på følgende måder:
– Mobilepay 94481
– Kontonr. 9070-2600178124
– Kontant til kassereren.

Sidste rettidige indbetaling er 01 MAJ 2020 jf. vedtægterne (eller inden generalforsamlingen for at være stemmeberettiget på denne).

Kontakt venligst kassereren eller formanden, hvis du har spørgsmål eller rettelser til dit medlemskab/kontingent.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen