Kategoriarkiv: Diverse

Nyhedsmail 24 SEP

Kære Alle,

Generalforsamlingen er endelig blevet gennemført – se referat http://gyldendalbaadlaug.eu/generalforsamlinger/ 

Konstituering efter generalforsamlingen er gennemført – medfører ingen ændringer! – se http://gyldendalbaadlaug.eu/bestyrelse/ 

Kapsejlads har sidste sejlads 26 SEP (Venø Rundt) og afslutter hermed en sæson med kamp til stregen om at blive den samlede vinder i 2020.

Fælles bådoptagning 16 – 17 OKT. Fælles morgenkaffe ændres, pga. Corona, til at bådlauget vil sørge for at klubhuset er åbent begge dage og byde på kaffe/brød i tidsrummet 0800 – 1000 (på den måde kan vi overholde Corona-restriktioner – max. 25 personer). Husk afstand og spritte hænder!

Klubhuset. Er nu aflåst og retningslinier for anvendelse er slået op på døren. 

Beklædning på havnefacaden forventes udskiftet i løbet af efteråret pga. materialefejl i den anvendte beklædning – bådlauget skal selv afmontere den gamle beklædning!  

Materiel. Bestyrelsen arbejder fortsat på at rydde op i materiellet. 

Mulighed for lån af materiel har kun været benyttet af få medlemmer i den forløbne sæson.

Nyhedsmail af 29 AUG.

Kære Alle,

Efteråret står for døren og Coronaen sætter desværre stadig sit præg på hverdagen i hele verdenen.

Restriktioner for afstand, rengøring/hygiejne og skærpede regler for færdsel i det offentlige rum medfører stadig begrænsninger for planlagte aktiviteter.

På dette grundlag ser bestyrelsen sig nødsaget til at aflyse afriggerfesten 26 SEP.

Bestyrelsen håber at Coronaen klinger af henover årsskiftet, så næste sæson bliver normaliseret 🙂

Klubhuset

Aftale om rengøring er forlænget, så klubhuset kan forblive åbent indtil 11 SEP.

Desuden er rengøring aftalt, så klubhuset er åbent i f.m. kapsejlads og fælles bådoptagning. 

Kapsejlads

Afslutning og præmieoverrækkelse foretages i f.m. afslutning af Venø Rundt.

HUSK!

Husk generalforsamling 05 SEP, kl. 1400. – Vi ses!

mvh.

Henrik

Nyhedsmail af 27 JUN

Kære Alle,

Skolernes sommerferie er startet og bestyrelsen ønsker jer alle en god ferie og håber at I får mange gode oplevelser på vandet. Glæder os til at høre om alle jeres oplevelser og søforklaringer efter ferien 🙂

Coronaen har sat sit præg på denne sæson, men bestyrelsen har jf. nedenstående forsøgt at gøre anvendelsen af klubhuset så normal som mulig i ferien.

Klubhuset

20 JUN blev hele klubhuset rengjort og gået efter fra gulv til loft af 10 ildsprudlende medlemmer – Tak for indsatsen!

– Der er udarbejdet en plan for daglig rengøring, så klubhuset åbnes 28 JUN og forventeligt kan holdes åben i perioden 28 JUN – 21 AUG. Planen indebærer at bådlauget selv skal gennemføre en lettere rengøring i weekender (lørdag og søndag). Hvis der er medlemmer der vil byde ind på en eller flere weekender i perioden vil bestyrelsen være meget taknemmelig.

– Retningslinier for genåbning medfører at der max. må befinde sig en person i køkkenet, 25 personer i opholdsrummet og 10 personer i TV-stuen.

– MAN – TOR vil et baderum være åbent. FRE – SØN vil to baderum være åbne.

– Coronaen udgør stadig en risiko, hvorfor vi stadig skal følge de basale råd fra Sundhedsstyrelsen om at vaske hænder, host eller nys i dit ærme, begræns den fysiske kontakt, vær opmærksom på rengøring og hold afstand (Ophænges i klubhus).

– Bestyrelsen skal jf. corona-restriktionerne monitorere at retningslinier for anvendelse af klubhuset overholdes, hvilket kan medføre justeringer af ovenstående plan for genåbning af klubhus. 

Onsdagsklub

– Starter op igen 01 JUL, kl. 1000. 

Udlån af materiel

Materiellet (SUP, to optimister og sitontop kajak) står i mastehuset, så dette er tilgængeligt for medlemmer med nøgle. 

Ved lån af materiel skal man:

– Før brug kontrollerer at materiellet er til stede og i orden. Skrive i LOG-bog (hænger ved materiellet) og sende en mail/sms til formanden.

– Efter brug rengøre materiellet, sikre sig at der ikke er fejl/mangler og sætte materiellet tilbage i mastehuset. Skrive  i LOG-bog og sende en mail/sms til formanden.

– Anvendelse af materiellet sker på eget ansvar og evt. materiel-/personskader skal udredes af låner selv eller hans forsikringsselskab.

– Det forudsættes af låner er bekendt med brugen af materiellet og overholder gældende regler/love for anvendelsen af dette.

Aktivitetsplan

– planlagte aktiviteter efter sommerferien gennemføres som planlagt (aktivitetsplan 2020). Husk generalforsamling 05 SEP, kl. 1400.

Kapsejlads

– Holder ferie i JUL og starter op igen 05 AUG.  

mvh.

Henrik

Nyhedsmail af 14 JUN

Kære Alle,

De seneste retningslinier for Corona er drøftet på et bestyrelsesmøde 13 JUN.

Mødet besluttede bl.a., at:

generalforsamling afholdes 05 SEP, kl. 1400. Indkaldelse udsendes senest tre uger før.

fastholde aflysningen af Sct. Hans. Bestyrelsen ønsker ikke i denne Corona-tid, at påtage os det store ansvar (forberedelse, påtale af brud på retningslinier m.m.) der påhviler arrangøren af et arrangement af denne karakter, samt retningslinier som er vanskelige at håndtere for en forening af vores størrelse.

– hurtigt undersøge de økonomiske/praktiske muligheder for rengøring m.m., der kræves for en genåbning af klubhuset.

– klargøre materiel til udlån for aktive medlemmer (to optimistjoller, en følgebåd, en SUP og en sitontop-kajak). De praktiske forhold i forbindelse med udlån udsendes, når materiellet er klar til brug.

gennemføre fælles arbejdsdag inden skolernes sommerferie. Et lille hold fra bestyrelsen har efter mødet sat datoen til 20 JUN, kl. 0900. Beklager det korte varsel, men send venligst en mail til bestyrelse@gyldendalbaadlaug.eu, hvis du har mulighed for at hjælpe det lille hold fra bestyrelsen…..og skynd dig….vi må kun være 50 personer 🙂

– planlagte aktiviteter efter sommerferien bør kunne gennemføres som planlagt (aktivitetsplan 2020).

Kapsejlads fik en god start 10 JUN – 7 både med god fart fik en dejlig aften på fjorden. Mød endelig op, hvis du gerne vil deltage i et godt kammeratskab som gast eller med din egen båd.

 

Onsdagsklub forventes snart genoptaget – måske under halvtaget! Mere herom senere.

 

mvh.

Henrik

 

start af kapsejlads 10 JUN

Kære Alle,

På baggrund af regeringens seneste tiltag/planer for genåbning af Danmark vil kapsejlads starte 10 JUN. Herefter kan vi forhåbentlig følge den oprindelige plan for kapsejlads i 2020 – se nedenstående:

Juni: 17 og 24

Juli: Ferie

August: 05, 12, 19 og 26

September: 02, 09, 12 og 19……afsluttende med Venø Rundt d. 26.

Håber se mange  d. 10 JUN…..både de gamle garvede og nye, der har lyst til sejle med i egen båd eller som gast hos en af de rutinerede besætninger.

Kapsejladsudvalget og bestyrelsen vil tilrettelægge gennemførelsen i overensstemmelse med anbefalinger fra Dansk Sejlunion, så deltagerne ikke udsættes for en unødig smitterisiko i f.m. sejladserne.

Kontakt kapsejladsudvalget, hvis I har brug for yderligere oplysninger.

mvh.

Henrik 

 

Nyhedsmail 11 MAJ

Kære Alle,

Jf. nedenstående og regeringens udmelding vedr. lempelser i fase 2, 3 og 4 er der først mulighed for at starte aktiviteter op efter 08 JUN. Fase 3 og 4 er dog fortsat med forbehold. Jeg vurderer på baggrund af disse udmeldinger, at:

– Klubhus og udvendigt toilet vil forblive aflåst hele sommeren, idet der ikke umiddelbart er lempelser på krav til hygiejne og rengøring.

– Generalforsamling kan tidligst blive afholdt efter 08 JUN, men kræver særlige forholdsregler i forhold til afstand, rengøring….m.v. Kan evt. afholdes udendørs!!! Bestyrelsen vil drøfte muligheder, men det vil tidligst blive efter sommerferien…mere herom senere!!

– Kapsejlads kan tidligst starte op efter 08 JUN, men kan ikke bruge klubhuset.

– Sct. Hans må aflyses…jeg har svært ved at forestille hvordan dette arrangement kan afholdes uden at bryde regeringens forsamlingsforbud. 

Uagtet alle disse trælse ting må vi focusere på muligheder og aktiviteter der skal gøres.

Hvis I har gode forslag eller ideer til fælles aktiviteter, der er mulige i disse corona-tider, modtages disse med tak!

Husudvalget har udarbejdet en liste med VEDL-opgaver, der gerne skal udføres. Jeg har vedhæftet en kopi, hvor jeg har tilføjet et par punkter. Normalt vil mange af disse opgaver blive udført på Fælles Arbejdsdag, men dette er ikke muligt i år. Hvis I har mulighed/lyst til at byde ind på en eller flere opgaver må I meget gerne sende mig en mail…….så vil jeg sammen med husudvalget koordinere hvem der gør hvad….sørge for materialer m.m…..så kan opgaverne fixes, når man har tid og lyst!

Klubhus VEDL 2020 (1)

mvh.

Henrik

 

——– Original besked ——–

Emne:

Opdatering vedr. sejlsport og corona 8. maj 2020

Dato:

08.05.2020 17:59

Afsender:

Dansk Sejlunion <ds@sejlsport.dk>

Modtager:

Dansk Sejlunion <ds@sejlsport.dk>

 

Der er intet positivt nyt for sejlsporten i fase 2 af genåbningen af Danmark.

 

Statsministeren holdt i går torsdag den 7. maj igen pressemøde om corinasituationen. Her præsenterede hun den såkaldte fase 2 for genåbning af Danmark. Vi havde fra Dansk Sejlunions side i forvejen haft forhåbning om, at der ville komme positivt nyt for vores sport – på linje med mange andre idrætsforbund.

Men – selvom Statsministeren havde udendørs idræt med på sin positivliste – så er status alligevel helt uændret. Aftalen mellem alle Folketingets partier er, at “udendørs idræts- og foreningsliv kan under de gældende regler, gennemføre sundhedsmæssigt forsvarlige aktiviteter.” Betoningen af “de gældende regler” indebærer, at forbuddet mod at være mere end 10 personer samlet om en aktivitet fortsat er gældende.

Samtidig har Sundhedsstyrelsen fastholdt sine anbefalinger, som i forhold til al udendørs idræt – også sejlsport – blandt rummer anbefalingen om at holde mindst 2 meter afstand.

 

Folketingets partier er i dag blevet enige om de såkaldte fase 3 og fase 4 åbninger. Her er det mest positive for sejlsporten, at forsamlingsforbuddet på de 10 personer kan hæves til 30-50 personer i fase tre efter den 8. juni. 

 

Det er for mange sejlere, sejlklubber og Dansk Sejlunion særdeles svært at forstå, at forsamlingsforbuddet også gælder aktiviteter på vandet. Men det er der ingen tvivl om, at det gør. Derfor må vi klart anbefale klubberne, at man fortsat afholder sig fra at gennemføre aktiviteter med mere end 10 deltagere – uanset afstanden mellem disse.

 

Der hersker lidt tvivl om, hvor stor afstand (både i tid og distance), der skal være mellem forskellige aktiviteter for at disse kan betragtes som selvstændige. Vi arbejder på en afklaring heraf, da politiet har givet forskellige svar over for forskellige sejlklubber. Vi anbefaler klubberne at anlægge et forsigtighedsprincip, så politiet ikke kan opfatte klubbernes forskellige aktiviteter som én aktivitet med flere end 10 personer. Det kan ske ved en væsentlig tidsmæssig forskydning og en tydelig distance mellem fx træningsbanernes placeringer. Bøden mod eventuel overtrædelse af forbuddet er 2.500 kr. pr. person.

 

DIF har aktivt søgt og opnået indflydelse i den politiske proces omkring åbningen af Danmark, og Dansk Sejlunion presser vedholdende på over for DIF på linje med andre forbund. I de kommende dage fortsætter forhandlingerne mellem DIF og Kulturministeriet om retningslinjerne for idrætten.

 

Selvom vi kunne ønske, at åbningen ville ske hurtigere, så skal vi huske at glædes over, at vi har en fritidsinteresse, som kan dyrkes frit, når vi sejler selv.

Vi er taknemmelige for den opbakning, som klubberne viser over for de anbefalinger, som Dansk Sejlunion og DIF har formuleret. Det gør uden tvivl en forskel i det store billede.

Nyhedsmail 21 APR.

Kære Alle,

Regeringens gradvise åbning af det danske samfund har medført lempelser for idrætsaktiviteter…herunder sejlads…se https://dansksejlunion.dk/nyheder/2020/corona-situationen-dansk-sejlunion-aflyser-alle-arrangementer

Det betyder ikke at sejlerne nu kan gøre som “vi plejer” – klubhusene er fortsat aflåst, men flere aktiviteter/sejlads kan gennemføres under iagttagelse af forholdsregler (se link) i relation til smittefare og sikkerhed. 

Bestyrelsen vil drøfte vores planlagte aktiviteter set i lyset af de nye lempelser…..mere herom senere!

Det er dejligt at det går den vej…..men bliv nu ikke “staldkåde” 🙂 Pas på jer selv!

mvh.

Henrik

Nyhedsmail 08 APR 2020

Kære Alle,

Regeringen har 06 APR forlænget nuværende restriktioner i f.m. Corona, som bl.a. omfatter bådlauget, til 10 MAJ.

Bådlauget er medlem af Dansk Sejlunion (DS) og følger retningslinier udsendt herfra.

På dette grundlag aflyses alle bådlaugets planlagte aktiviteter indtil denne dato. Aflysningen omfatter:

– Fælles standerhejsning 18 APR (standeren hejses uden tale og fællessang).

– Fælles morgenbrød i f.m. søsætning. Havnen fastholder plan for søsætning 17-18 APR.

– Fælles arbejdsdag 25 APR.

– Venø Rundt 02 MAJ.

– Kapsejlads 06 og 13 MAJ.

Klubhuset skal forblive aflåst indtil 10 MAJ. Medlemmer med nøgle kan dog, som enkeltpersoner, i påtrængende tilfælde benytte faciliteter i klubhus (fx toiletbesøg).

Bestyrelsen følger situationen og vil kontinuerligt udsende opdateringer/nye datoer tilpasset regeringens lempelser/stramninger af restriktioner.

Pbv.

Henrik

P.S.

Der er i dag et opslag på facebook, hvor hensigtmæssig opførsel i f.m. søsætning af et antal både i dag diskuteres.

Jeg har ikke selv overværet søsætningerne, men vil henstille til alle medlemmer om at overholde corona-restriktioner på havnen……ikke kun for jeres egen skyld…..også af hensyn til alle os andre!!!